Agria

Som medlem i en SVERAK-ansluten klubb får du 10 procents rabatt på kattförsäkringar i Agria. Kontakta ditt eget ombud eller hitta ett ombud på Agrias hemsida.

För att få rabatten behöver du uppge ditt medlemsnummer som står på baksidan av SVERAKs förbundstidning ”Våra katter”. Hittar du inte tidningen, kontakta vår kassör.