Langford DNA-test

SVERAK-medlemmar får 20 procents rabatt på DNA-tester från laboratoriet Langford Vet Services vid uppgivande av rabattkod. Rabattkoden tillhandahålls av NERKs sekreterare.