Om Nerk

Nerikes Kattklubb bildades 1967 och hette från början Nerikes Raskattklubb.

Medlemsantalet är idag cirka 400 och därmed är klubben bland dom största kattklubbarna i Sverige.

Inom klubben arrangeras olika aktiviteter för både medlemmar och utomstående, bl a veterinäraftnar, kurser i genetik
och näringslära samt kurser i pälsvård och uppfödning. Vi har en medlemstidning, KATTÖGAT, som utkommer med fyra nummer per år.

Klubbens syfte är att göra god PR för katten och informera allmänheten om god katthållning. Klubben medverkar också ibland i kastreringskampanjer där man kan få sin katt kastrerad till ett reducerat pris. Nerikes Kattklubb är också remissinstans i alla frågor rörande katt.

Och Du – det är inte nödvändigt att vara raskattägare för att vara medlem i NerK; såväl huskattägare som kattlösa är alla hjärtligt välkomna!

Klubben arrangerar utställningar, både stora internationella och mindre klubbmästerskap och propagandautställningar. Efter
varje stor internationell utställning försöker vi ha en ”tack- för-hjälpen-fest” för de medlemmar som arbetat före, efter och
under utställningen.