Valberedning

Jenny Alamartin (smk)
jenny.alamartin@outlook.com

Airi Andersson
solsibs@telia.com

Bibbi Åberg
bibbi.aberg@telia.com

Valberedningen väljs av årsmötet och deras främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Har du förslag på namn är du alltid välkommen att kontakta valberedningen.